Sigorta tipini
seçin.
Sigortaya mı ihtiyacınız var?
0212 211 71 18

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık hayat sigortası, geleceğinize ve sevdiklerinizin mutluluğunun devamlılığını sağlamaya yönelik değerli bir güvencedir.
Yıllık Hayat Sigortası
Niçin Yıllık Hayat Sigortası Yaptırmalısınız?

Yıllık hayat sigortası, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan önemli bir güvencedir. Aynı zamanda bu sigorta, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.
Yıllık hayat sigortası, geleceğinize ve sevdiklerinizin mutluluğunun devamlılığını sağlamaya yönelik değerli bir güvencedir. Bu poliçe ile sevdiklerinizin mali durumlarını güvence altına alabilirsiniz.
Bir vefat veya sakatlık halinde sigortalının kendisine veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilmesi yıllık hayat sigortası ile mümkün olabilir.

Yıllık hayat sigortasını pek çok nedenden dolayı yaptırmalısınız:

• Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
• Yıllık hayat sigortası sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.
• Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşersiniz.
• Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
• Aylık ödemelerinizden dolayı ailenizin zor durumda kalmamasını sağlar.
• Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.

TEKLİF AL
Sigortalar
Kasko Trafik Sağlık Konut
İletişim
Telefon: 0212 211 71 18
Fax: 0212 212 37 25
eftelya@eftelyasigorta.com
© 2018 Eftelya Sigorta